Szakági ülés – ,meghívó

Meghívó
Szakági ülés
2016 December 17 .
Az MRSZ közgyűlés helyszínén , az MRSZ közgyűlés után a Dagály utcában .

Napirend
1. Szakbizottsági beszámoló
2. Szakbizottság választása
3. Egyéb
Várjuk a napirendi pont javaslataitokat a pg@aeroclub.hu címre
Az ülés nyilvános, azon bármely tag részt vehet.
A szakági ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50%-át a
jelen lévők képviselik.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Szakági ülés időpontja: 2016.12.17. egy órával később
. A megismételt Szakágyi ülés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes.
A határozathozatal szavazással történik.

A szakbizottság mandátuma lejárt, őj szakbizottságot kell választani. Kerjük, hogy minden klub gondolkodjon, hogy van e olyan tagja, aki tisztséget vállalna.