Szakági ülés, meghívó

Meghívó

Szakági ülés
Helyszín: MRSZ Dagály utcai épülete
Dátum: 2015.12.13 , 10 óra
Napirend

1. Szakbizottsági beszámoló
2. SZMSZ módosítás ha szükséges (ehhez konkrét szöveges javaslatokat várunk)
3. Kerekes László javaslata alapján a szakbizottság újraválasztásának megtárgyalása
4. egyéb

Az ülés nyilvános, azon bármely tag részt vehet.
A szakági ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50%-át a
jelen lévők képviselik.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Szakági ülés időpontja: 2015.12.13. 11
óra. A megismételt Szakágyi ülés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes.
A határozathozatal szavazással történik.