Siklórepülő szakági ülés

Meghívó
Szakági ülés
Helyszín: MRSZ Dagály utcai épülete
Dátum: 2015.04.19 , 10 óra
Napirend
 1. Szakbizottság beszámolója és tervei
 2. Szavazás a beszámoló elfogadásáról.
 3. Költségvetés tervezet ismertetése
 4. Szavazás a költségvetés tervezet elfogadásáról
 5. Szavazás arról, hogy a tagság szeretne-e új szakbizottságot választani.
 6. Amennyiben a tagság új szakbizottságot szeretne,, akkor szavazás az új
szakbizottság összetételéről
 7. Egyéb
Az ülés nyilvános, azon bármely tag részt vehet.
A szakági ülés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak legalább 50%-át a
jelen lévők képviselik.
Határozatképtelenség esetén a megismételt Szakági ülés időpontja: 2015.04.19. 11
óra. A megismételt Szakágyi ülés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határozatképes.
A határozathozatal szavazással történik.

2015.03.19