MRSZ közgyűlés

Meghívó MRSZ közgyűlésre

Meghívó

Tisztelt Küldöttek!
A Magyar Repülő Szövetség elnökségének határozata alapján, a Szövetség évi rendes közgyűlését a Magyar Repülő Szövetség elnöke az Alapszabály VI. fejezet 1 c pontja alapján 2015. április 12. 10:00-re hívja össze.

Helyszín: Budaörsi repülőtér Körépület Aula

A közgyűlés napirendje:
A Közgyűlés hivatalnokainak (jegyzőkönyv vezető és hitelesítők, mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság) megválasztása
Tagdíj fizetések helyzete, mandátumok, tagnyilvántartás állapota
Ellenőrző Bizottság tisztújítása (1 fő)
Rendezvények, főtitkár
5. Szakági beszámolók, szakágvezetők
6. Elnökségi beszámoló, elnök
7. Közhasznúsági beszámoló bemutatása, könyvelő
8. Közhasznúsági beszámoló elfogadása
9. 2016. évi tagdíj mértékének megállapítása
10. Alapszabály tervezet ismertetése, Alapszabály Szerkesztő Bizottság vezetője
11. Alapszabály módosítás elfogadása
12. Fegyelmi Bizottság tisztújítása (5 fő)

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy azt változatlan helyszínen 2015 április 19-én 10:00 órakor megismételjük.
Az Alapszabály VII. fejezet 7 pont értelmében a megismételt közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirend tárgyalható, más tárgykörben érvényes határozat nem hozható.
A Közgyűlés nyilvános, de szavazati joga csak a mandátummal rendelkező küldöttnek van. A Közgyűlésre a mandátumot a MRSZ tag egyesületei, illetve azok közgyűlése által felhatalmazott képviselői adják ki, az előzetesen egyeztetett, és visszaigazolt, 2015. március 09-ig teljesített, tagdíj befizetések alapján megállapított létszám keretek alapján, amelyet a Közgyűlés mandátum vizsgáló bizottsága vizsgál.
A közgyűlési meghívó, a meghatalmazás minta, a határozat tervezetek és a közhasznúsági jelentés javaslat (ez utóbbi legkésőbb április 01-től) olvasható a weboldalon is az MRSZ Info – Közgyűlés Info menüpont alatt.
Az Ellenőrző Bizottság és a szakágak az előzetes anyagaikat a saját oldalukon teszik közzé.
Az érintett bizottságok elérhetőségei:
Állandó jelölő bizottság: jelolo@aeroclub.hu
Alapszabály szerkesztő bizottság: alapszabaly@aeroclub.hu

Kérem, hogy aki még nem tette meg, hozza magával:
– A küldő tagszervezet eredeti(!) bírósági bejegyzését
– Alapszabályát
– A képviselője (eredeti) aláírási címpéldányát (tanúsítványát).
Felhívom a figyelmet, hogy az olyan eredeti bejegyzések esetében, melyek 2010. december 31-nél régebbiek, mellékelni kell az aktuális képviselő megválasztásáról készült jegyzőkönyvi kivonatot is!
Bár a fenti okmányokról helyben is tudunk másolatot készíteni, regisztrációt gyorsítandó kérem, hogy az eredeti okmányok mellett másolatot is hozzanak kézzel eredetiben ráírt „Az eredetivel megegyező hiteles másolat. 2015. április 12” felirattal!

Budapest, 2015. március 09.

Mészáros László s.k.
elnök

Leave a Reply

Your email address will not be published.